0
0

دوره های آموزشی

کلیه دوره های کاربردی بازارکار که در این موسسه برگزار میگردد که طبق تعرفه مشخص از وزارت محترم ارشاد قیمت گذاری می شوند.

مشاهده همه 13 نتیجه

مجتمع فرهنگی ،هنری و آموزشی عصرمهام

دوره آموزش پاستل

این دوره یکی از مجموعه دوره های  عمومی در زیر مجموعه دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.این دوره در 20 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می گردد
۵۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
دوره آموزش رنگ روغن و آبرنگ

دوره آموزش رنگ روغن و آبرنگ

این دوره یکی از مجموعه دوره های  عمومی در زیر مجموعه دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.این دوره در 15 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می گردد
۴۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
Special Paint training course for children

دوره آموزش Paint ویژه کودکان

این دوره یکی از مجموعه دوره های  فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیر مجموعه دپارتمان کودک و نوجوان می باشد.این دوره در 15 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می...
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
Scratch programming course

دوره برنامه نویسی اسکرچ

این دوره یکی از مجموعه دوره های  فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیر مجموعه دپارتمان کودک و نوجوان می باشد.این دوره در 15 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می...
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
Creative writing and acting course

دوره نویسندگی و نمایش خلاق

این دوره یکی از مجموعه دوره های  رباتیک و الکترونیک در زیر مجموعه دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.این دوره در 15 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می...
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
مجتمع فرهنگی ،هنری و آموزشی عصرمهام

دوره طراحی لباس و دوخت

این دوره یکی از مجموعه دوره های  گرافیک و انیمیشن در زیر مجموعه دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.این دوره در 15 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می...
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
Windows installation course

دوره نصب ویندوز

این دوره یکی از مجموعه دوره های  برنامه نویسی در زیر مجموعه دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.این دوره در 15 ساعت آموزشی برای کارآموزان عزیز ارائه می گردد
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره
مجتمع فرهنگی ،هنری و آموزشی عصرمهام

دوره نصب ویندوز

این دوره زیر دسته دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.در این دوره نصبویندوز از صفر تا صد بصورت تخصصی آموزش خواهد شد.
۱۷۰,۰۰۰ ریال
شرکت در دوره