0
0

دپارتمان مهارت شغلی ومربیگری

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دوره های کوتاه مدتی هستند که در بین مقاطع آموزش عالی به منظور ارتقای بهره وری نیروی کار، افزایش دانش و مهارت، ارتقاء شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز در شروع و یا حین کار در محیط کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارائه می شود. این آموزش ها در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی طراحی و اجرا می شود.

 

سطح آموزشی این دوره ها ناظر به آموزش هایی است که دانش، مهارت و نگرش فرد را در زمینه های کاربردی ارتقاء می بخشد و فرد را برای ایفای نقش کارآمد در سطوح شغلی کاردان و کارشناس حرفه ای، پیچیده تخصصی و فوق تخصصی آماده می سازد.

 

محتوای آموزشی دوره ها بر اساس نظام ساعتی تعریف شده و زمان آموزش حداقل ۷۰ درصد مهارتی و ۳۰ درصد نظری است. این دوره ها در قالب تک پودمان طراحی شده اند که شامل مجموعه ای از آموزش های مهارتی است در قالب چند درس که توانمندی های یک شغل را پوشش می دهد. حداقل زمان آموزش ۱۶۰ و حداکثر ۴۸۰ ساعت است که می تواند بصورت تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت اجرا شود.

 

هر تکدرس شامل مجموعه ای از آموزش های مهارتی است که توانایی انجام یک فرآیند کاری را طبق استانداردهای محیط واقعی کار پوشش می دهد. حداقل زمان این آموزش ۳۰ و حداکثر ۱۰۰ ساعت است. فراگیر پس از گذراندن تعداد مناسبی از تکدرس ها که در راستای یک شغل خاص تعریف می شود براساس معیارها و شاخص های مربوط گواهینامه تک پودمان دریافت می نماید.

 

حال با توجه به نیاز جامعه این موسسه یک دپارتمان با عنوان دوره های مهارت شغلی و مربیگری تشکیل نموده که آموزش های مربوط به این حوزه را  ارائه می نماید،جهت اطلاع و شرکت در دوره ها در اینجا کلیک نموده یا به صفحه لیست دوره ها در فهرست مراجعه نمایید.

جهت شرکت در دوره های آموزشی دپارتمان فناوری اطللاعات و ارتباطات به صفحه تماس با ما یا صفحه دوره های آموزشی مراجعه نموده و دوره مد نظر خود را انتخاب نمایید.​

سوالتو بپرس
ارسال