0
0

دپارتمان ها

موسسه فرهنگی ،هنری و آموزشی عصرمهام متشکل از 4دپارتمان می باشد،که هر کدام از این دپارتمان ها مسولیت حوزه ایی را بر عهده دارد.

موسسه عصر مهام سعی نموده بر اساس نیاز های کار آموزان عزیز نسبت به تشکیل موثر این دپارتمان ها اقدام نماید.

کلیه دپارتمان های این موسسه به شرح زیر بصورت مجزا به بخش های زیر تقسیم بندی می شوند:

 

آمار کارآموزهای موفق در دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1400
96%
آمار کارآموزهای موفق در دپارتمان فرهنگی و هنری در سال 1400
93%
آمار کارآموزهای موفق در دپارتمان کودک و نوجوان در سال 1400
97%
آمار کارآموزهای موفق در دپارتمان مهارت شغلی و مربیگری در سال 1400
95%
سوالتو بپرس
ارسال